java script is required for this page
Visa Services   Visa Requirement  
Home    >   Visa Services   >   Visa Requirement    >  Business Visa

Business Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIREDDETAYLAR VE GEREKLİ BELGELERFEES
Visa Application Form External website that opens in a new window
 • 2 recent Passport size photos.
 • Original Passport.
 • Passport photocopy with the resident permit
 • Letter of invitation from the company in India with copy of Company Registration in India.
 • Letter from the employer giving the position of applicant in the company, the reason for the visit with particulars of companies to be visited.
 • Commercial License Copy of the Local Company/Company registration papers/Authorised signatory, Company Bank Statement, Company Tax Papers.
Note: Applicants from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Nigeria, Somalia, Iran, Iraq and Pak origin foreigners are required to fill Reference Form for MHA India.  
 • - İki güncel pasaport boy fotoğraf.
 • - Orijinal Pasaport ve fotokopisi.
 • - İkametgah (e-Devlet’ten de kabul edilmektedir)
 • - Hindistan’daki firmadan davetiye ve Hindistan’daki firmanın sicil kaydı belgesi.
 • - İşveren tarafından antetli
 • kağıda düzenlenerek kaşelenmiş ve imzalanmış, başvuru sahibi çalışanın firmadaki pozisyonu, ziyaret sebebi ve ziyaret edilecek firma/firmalara dair bilgiler içeren bir bilgilendirme yazısı.
 • - Türkiye’deki firmanın Ticaret Sicil Kaydı, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Vergi Beyannamesi, Tescil Evrakları, Firma Adına Banka Dökümü.
 • Not: Pakistan, Afganistan, Bangladeş, çin, Nijerya, Somali, İran, Irak ve Pakistan kökenli başvuru sahiplerinin Hindistan İçişleri Bakanlığı’nın Referans Formunu doldurmaları gerekmektedir.
$ 123* 

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey, başvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Her vize başvurusu, kendi esasına göre değerlendirilir ve Hindistan Büyükelçiliği, başvurunun işlenmesi sırasında herhangi bir aşamada ek bilgi isteyebilir. Başvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleşik bulunmayanlar uygun değildir.

BUSINESS VISA FEES FOR NATIONALS OF THE FOLLOWING

COUNTRIES ON RECIPROCAL BASIS

 

S.No.COUNTRYUP TO 1 YEAR
(IN US$)
MORE THAN 1 YEAR
UP TO 5 YEARS
(IN US$)
1.USA140250
2.Ecuador240320
3.New Zealand130250
4.France165250
5.Australia215295
6.Czech Republic190270
7.Iran275355
8.Ireland200280
9.Philippines220300
10.Poland145250
11.Saudi Arabia215295
12.Thailand200280
13.U.A.E.415495

* İş Vizesi (Business Visa) menşe ülke veya yabancının ikamet ettiği ülkedeki daimi ikamet süresinin iki yıldan fazla olması koşuluyla, o ülkeden verilir.

AŞAĞIDAKİ LİSTEDE BULUNAN üLKE VATANDAŞLARI İçİN MüTEKABİLİYET ESASLI İŞ VİZESİ HARçLARI

S.No.üLKE1 YILA KADAR ($)1 YILDAN FAZLA, 5 YILA KADAR ($)
1.ABD140250
2.Ekvador240320
3.Yeni Zelanda130250
4.Fransa165250
5.Avustralya215295
6.çek Cumhuriyeti190270
7.?ran275355
8.?rlanda200280
9.Filipinler220300
10.Polanya145250
11.Suudi Arabistan215295
12.Tayland200280
13.B.A.E.415495
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
 
MEAs App twitter Facebook Google plus YouTube flickr