java script is required for this page
Visa Services   Visa Requirement  
Home    >   Visa Services   >   Visa Requirement    >  Employment Visa

Employment Visa

DETAILS & DOCUMENTS REQUIRED DETAYLAR VE GEREKLİ BELGELER FEES

Visa Application Form External website that opens in a new window External website that opens in a new window

  • Two recent passport size photographs.

  • Original Passport.

  • A photocopy of relevant pages of passport with the residence visa page/Residence Permit

  • The employing company/ organization should be registered in India and a copy of such registration should be submitted.

  • Professional or educational certificate.

  • The applicant must submit the proof of employment or contract or engagement by the company or organization in India.  (Employment/ Contract letter should be notarized and attested by Chamber of Commerce & Industry and Ministry of External Affairs MEA).

- İki güncel pasaport boy fotoğraf.

- Orijinal Pasaport ve Vizenin/Oturum İzninin bulunduğu pasaporttaki ilgili sayfaların fotokopisi.

- İşveren firma / kuruluş Hindistan'da kayıtlı olmalı ve bu kayıtların bir kopyası sunulmalıdır.

- Profesyonellik alanı veya eğitim geçmişini gösteren evraklar.

- Başvuru sahibi, Hindistan'daki şirket veya kuruluş tarafından sözleşmeyi veya sözleşme kanıtını sunmalıdır.

(Sözleşme/İşe Alım Mektubu noter tasdikli olacak şekilde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dışişleri Bakanlığı MEA tarafından onaylanmış olmalıdır.)

$ 123* (up to 6 months) 

$ 203*   (up to 1 year)

$ 123* (6 aya kadar) 

$ 203*   (1 y?la kadar)

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

Note: Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Visa Application without uploaded photograph will be rejected.

Fotoğraf yüklenmemiş vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Visa fee is non-refundable and subject to change without notice.

* Vize ücreti iade edilmez ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey reserves the right on granting and deciding type/duration of visa irrespective of the fees tendered at the time of making application.

* Consulate General of India, Istanbul, Turkey, başvuru sırasında kayda alınan ücretlere bakılmaksızın vize türünü / süresini ve vize verme hakkını saklı tutar

* Passport should be valid for a minimum of six months beyond the date of intended departure from India.

* Pasaport, Hindistan'dan planlanan dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süreyle geçerli olmalıdır.

Long duration Visa required minimum three years Passport validity.

Uzun dönem vize verilebilmesi için pasaport geçerliliği en az 3(üç) yıl olmalıdır.

Note : Validity of the visa is effective from the date of issue. Each visa application is considered on its merits and the Indian Embassy may ask for additional information at any stage during the processing of the application. Submission of application along with prescribed fee does not guarantee issuance of visa. Non-Residents are not eligible.

Not: Vize işlendiği tarihten itibaren geçerlidir. Her vize başvurusu, kendi esasına göre değerlendirilir ve Hindistan Büyükelçiliği, başvurunun işlenmesi sırasında herhangi bir aşamada ek bilgi isteyebilir. Başvurunun belirtilen ücretle birlikte sunulması vize verilmesini garanti etmemektedir. Türkiye’de yerleşik bulunmayanlar uygun değildir.

 

External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
External website that opens in a new window
 
Twitter flickr Facebook Youtube Instagram